24ΩΡΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΗΨΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ 2018-01-18T19:42:38+03:00

24ΩΡΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΗΨΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ

Το Κέντρο Λήψης Σημάτων διαθέτει υπερσύγχρονα προγράμματα λήψης , τα επεξεργάζεται, τα αναλύει και ενημερώνει τις αρχές και τους αρμόδιους.

  • Οπλισμός – Αφοπλισμός

Πραγματοποιείται έλεγχος μετά από κάθε οπλισμό ή αφοπλισμό με αναγνώριση του χρήστη.

  • Διάρρηξη

Σ’ αυτή την περίπτωση ενημερώνεται άμεσα η Αστυνομία ή το περιπολικό της εταιρείας μας ,καθώς και οι αρμόδιοι του χώρου.

  • Μπουτόν Πανικού

Σε περίπτωση που πατηθεί από τον χρήστη ενημερώνεται άμεσα η αστυνομία .

  • Διακοπή Ρεύματος

Ενημερώνεται ο χρήστης άμεσα ή μετά από 2 ώρες για την διακοπή ρεύματος .

  • Έλεγχος Σωστής Λειτουργίας της τηλεφωνικής γραμμής και του Συστήματος Ασφάλειας.

Το κέντρο δέχεται σήμα καλής λειτουργίας ανά 24ωρο . Αυτό μπορεί να καθοριστεί και σε μικρότερο χρονικό διάστημα ή με άλλους τρόπους σε συνδυασμό και με τον έλεγχο της τηλεφωνικής γραμμής τοποθετώντας GSM GPRS ή IP . Έτσι εντοπίζεται τυχόν βλάβη στη γραμμή τηλεφώνου του πελάτη.

  • Αφόπλιση υπό Απειλή

Γίνονται οι απαραίτητες ενέργειες από το Κέντρο Λήψης Σημάτων άμεσα.

  • Καταγραφή και Αποστολή Ενεργειών

Ο πελάτης κάθε μήνα μπορεί να ζητήσει μηνιαία κατάσταση όλων των σημάτων που έχουν καταγραφεί από τον χώρο του.

  • Απόλυτη Ασφάλεια -Επικοινωνία

Εξασφαλίστε -θωρακίστε το χώρο σας στη περίπτωση βλάβης της γραμμής σας.