ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ 2018-09-16T21:55:09+03:00

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

Η επιχείρησή μας σε όλους τους τομείς της συναλλακτικής δράσης και λειτουργίας της τηρεί απόλυτα και συμμορφώνεται με τις κείμενες νομοθεσίες και διατάξεις του ευρωπαϊκού και ελληνικού δικαίου.